Entrega Campaña Parroquial de alimentos
agosto 2020